P1100729 P1100740 P1100746Şube Müdürleri Derneği Olağan 1.Genel Kurulu 28 Eylül 2013 tarihinde Türkiye Emekliler Derneği Genel Merkezi’nde yapıldı. Genel Kurulda önce Divan heyetinin seçilmesine geçildi. Genel Kurula verilen yazılı bir önerge üzerine yapılan açık oylama neticesinde Divan Başkanlığına İsmet YAZ , başkan yardımcılığına Nevin İNCE KÜÇÜKBALCI, yazmanlığa Sami AYDIN oybirliği ile seçildiler. Daha sonra  Atatürk ve silah arkadaşları ile aziz şehitlerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşu yapıldı ve ardından İstiklal Marşı okundu.Geçici Yönetim Kurulu faaliyet raporları okunarak oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. Geçici Yönetim Kurulu ile ibra edildi. Ardından Derneğin gelir – gider hesapları okundu ve oybirliği ile kabul edildi.  Yeni dönem Çalışma Programı ile Tahmini Bütçesi okundu ve yapılan oylamada Çalışma Programı ve Tahmini Bütçe oybirliği ile kabul edildi.Dernek tüzük değişikliği için “değişiklik teklifi” verildi ve değişiklik yapılması müzakere edildi.  Yapılan müzakereler sonucunda tüzüğün 10 maddesinde değişiklik yapılması oy birliği ile kabul edildi. Tüzük değişikliği sonucu 7 (yedi) olan Yönetim Kurulu üyesi sayısı 9 (dokuz) a çıkarıldı.Yapılan seçim sonucunda yeni Yönetim ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyeleri aşağıdaki isimlerden oluştu:

YÖNETİM   KURULU

Sıra No

Asıl Üyelerin     Adı ve Soyadı

Kurumu

Sıra No

Yedek Üyelerin Adı ve Soyadı

                  Kurumu

1

İsmail POLAT

SGK

1

Hakkı KALKAN

SGK

2

Fikri ÜSTÜNTAŞ

SGK

2

Bülent MERDAN

Gençli ve Spor Bak.

3

Zahide SÖĞÜT

SGK

3

Ahmet AKKAFA

Maliye Bakanlığı

4

İsmail KAYABAŞIOĞLU

SGK

4

Ayşe Sermin BARUTÇU

Kültür ve Turizm Bak.

5

Mustafa KOÇ

Gençlik ve Spor Bak.

5

Turhan ŞAHİN

Çalışma ve Sos. Güv. Bak.

6

Mürşide CANTÜRK

Maliye Bakanlığı

6

Cengiz CEBECİ

Gençlik ve Spor Bak.

7

Aydın ULVAN

Gıda,Tarım ve Hay. Bak.

7

Ahmet YILMAZ

SGK

8

Mustafa GÜVEN

Orman ve Su İşleri Bak.

8

Meral KARA

Çevre ve Şehircilik Bak.(Tapu ve Kadastro Gn. Müd. )

9

Sinan AYDIN

Çalışma ve Sosyal Güv. Bak.

9

Mehmet Yaşar FİDAN

Orman ve Su İşleri Bak.

 

 

 

 

 

 

DENETLEME   KURULU

Sıra No

Asıl Üyelerin Adı ve Soyadı

            Kurumu

Sıra No

Yedek Üyelerin Adı ve Soyadı

                     Kurumu

1

Nuri KILIÇ

Gençlik ve Spor Bak.

1

Nevin İNCE KÜÇÜKBALCI

Gençlik ve Spor Bak.

2

Ömer BAKBAK

Tapu ve Kadastro Gn. Müd.

2

Adnan YÜKSEL

Gençlik ve Spor Bak. (KYK)

3

Bülent ÖZCAN

SGK

3

Ahmet ONUR

Orman ve Su İşleri Bak.